வேலைவாய்ப்பு

Verified Job Notification

Editor Picked News

TNPSC

Subscribe PSNews to read all the stories you interest

 • tnpsc(35).jpg

  TNPSC குரூப்-2 முதன்மைத் தேர்வு விடைத்தாளில் புதிய மாற்றம்

  2 days ago

  <p>குரூப் 2 முதன்மைத் தேர்வுக்கான விடைத் தாளில் புதிய மாற்றம் செய்யப்பட்

 • tnpsc(34).jpg

  தமிழக அரசில் 15 பணியிடங்கள் – TNPSC அறிவிப்பு

  1 week ago

  <p>தமிழக அரசில் காலியாக உள்ள கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கான அறிவிப்பை தமிழ்நாடு

 • tnpsc(33).jpg

  TNPSC குரூப் 1 முதன்மை தேர்வு: எழுத்துத் தேர்வு ஜூலைக்கு மாற்றம்

  1 week ago

  <p>குரூப் 1 முதன்மை எழுத்துத் தேர்வு ஜூலை இரண்டாவது வாரத்துக்கு மாற்றப்ப

 • tnpsc(32).jpg

  தமிழக அரசு வேலை-TNPSC அறிவிப்பு

  2 weeks ago

  <p>தமிழக அரசின் Tamil Nadu Industries Subordinate Service- ல் காலியாக உள்ள பணிகளுக்கான அறிவிப்பை தமி

 • tnpsc(31).jpg

  தமிழக அரசில் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆபீசர் பணிகள் – TNPSC அறிவிப்பு

  4 weeks ago

  <p>தமிழக அரசின் Tamil Nadu Treasuries and Accounts Service - ல் காலியாக உள்ள &nbsp;கீழ்க்கண்ட பணிக்கான அ

 • tnpsc(30).jpg

  தமிழக அரசில் பணிகள்- TNPSC புதிய அறிவிப்பு

  4 weeks ago

  <p>தமிழக அரசின் Tamil Nadu General Subordinate Service- ல் காலியாக உள்ள <span style="color:black">Curator &nbsp;</span>

 • Load More News